خبر فوری

بخشنامه ها

طرح ثبت نام رایگان خانوار ها در مراکز کافی نت شهرستان خمینی شهر

download

بنا بر هماهنگی صورت گرفته با فعالان فهیم و زحمتکش رسته کافی نت شهرستان خمینی شهر مقرر گردید در راستای کمک رساندن به امر مهم سرشماری نفوس  مسکن ۱۳۹۵، ثبت نام خانوارها بصورت رایگان صورت پذیرد.

بیشتر »