خبر فوری

لیست اعضا – نصب و راه اندازی سیستمهای حفاظتی

نام و نام خانوادگی عنوان تلفن آدرس
حامد آقا کوچکی خلیج فارس ۳۳۶۲۶۹۵۰ خیابان امام شمالیمقابل مخابرات
اسد احمدی آرمان ۳۳۶۳۸۲۸۸ خمینی شهر خیابان امام جنوبی بعداز اتش نشانی
امیر اشرفی آریا نت ۳۳۶۲۹۷۰۳ خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی جنب نان فانتزی نمونه
بهزاد برخوردار فنی حفاظتی ایمنی ۳۳۶۱۳۰۲۹ خمینی شهرخیابان شریعتی شمالی جنب بانک تجارت
محمد جواد حاج حیدری نگار ۳۳۶۲۹۰۱۰ خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی جنب کلینیک میردامادی
رسول حاجیان نیاوران ۳۳۶۲۳۸۰۳ بوار منتظری نبش کوچه ۸
مسعود حاجیان پاسارگاد ۳۳۶۲۰۴۸۹ خمینی شهر بلوار منتظری بعداز کوچه ۵۳
سید مهدی حسینی رسا ۳۳۶۶۲۰۸۱۰ خمینی شعر خیابان رجایی جنب کوچه بهداشت و درمان
علیرضا خوشنظر سان ۳۳۶۲۹۸۳۹ خمینی شهر خیابان شریعتی مقابل بانک ملی
مجتبی دباغی طراحان ۳۳۶۱۳۷۷۰ خمینی شهر خیابان امام شمالی نرسیده به جوی گاردر
علیرضا روح الهی دزد گیر نفیس ۳۳۶۰۳۵۸۳ خمینی شهر خیابان کهندژ مقابل ستاد اقامه نماز
ابراهیم زاهدیان مسعود ۲۳۶۴۵۵۴۸ اصغراباد خیابان امام پشت بانک اصغرآباد
مصطفی سعیدی لوکس فروشی سعیدی ۳۳۶۰۳۸۰۳ خمینی شهر بلوار مطهری جنب دفتراسناد رسمی اشرفی
محمد شرفخو انفورماتیک پارس یوزر ۳۳۷۶۳۷۸۶ درچه خیابان امام چهار راه نایب جنب لوازم خانگی سلیمانی
اکبرصمدی به نگر خمینی شهر خیابان کهندژ مقابل درمانگاه قدس
محمد تقی عشقی شهاب خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی مقابل قنادی صفا
جلال علیرضایی جلال ۳۳۶۰۴۵۸۶ خمینی شهر خیابان شریغتی شمالی نبش کوچه۲۲نبش خیابان رجایی
الهه فرشادفر آپادانا ۳۳۶۲۱۷۹۱ خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی خیابان رجایی مقابل دبستان نرگس
حبیب الله کاکولی نوین ۳۳۵۱۶۶۴۸ خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدایی خیابان هفده شهریور
احسان کریم جعفری آرین ۳۳۶۴۸۶۹۱ خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی سه راه رجایی مقابل تقاطع
حسن کریمی خوزانی امید ۳۳۶۲۰۱۸۲ خمینی شهر خیابان شریعتی جنب کوچه ۸۳
علیرضا مانی علی ۳۳۶۴۸۰۵۱ خمینی شهر خیابان رجایی جنب گالری چویبن
علی مجیری ثامن ۳۳۵۱۶۱۹۳ خمینی شهر خیابان کهندژ مقابل درمانگاه قدس
جلیل مختاری چشم انداز ۳۳۶۵۴۸۷۱ خمینی شهر خیابان شهید مطهری مقبل آمزشگاه پرنیام
مجتبی مهر علیان رالی اسپرت ۳۳۶۷۹۷۰۷ خمینی شهر خیابان کهندژ بین کوچه ۴۰و۴۳
فرج الله نعمتی حمید ۳۳۶۲۸۱۸۸ خمینی شهر خیابان امام جنوبی سمت چپ جوی کاردر
مرتضی نوری نوین اسپرت ۳۳۶۱۰۹۸۲ خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی جنب کوچه ۵۶
حمید رضا نیک فرد نیک فرد ۳۳۵۷۹۲۷۱ خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی جنب کوچه ۸۲
نوشین واردی اصفهان ونوس ۳۳۶۲۲۲۵۰ خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی جنب قنادی عروس
عباس یحیایی ارم ۳۳۶۳۵۶۴۸ خمینی شهر خیابان کهندژ ایستگاه آقا مقابل فنی حرفه ایی