خبر فوری

لیست اعضا – فروش لوازم یدکی الکترونیکی

نام و نام خانوادگی عنوان تلفن آدرس
جواد خانی سپهرالکتزیک ۳۳۵۱۸۸۸۱ خمیتی شهر خیابان طالقانی مقابل شرکت مسافر بری وطن
حسین رفیعی پگاه الکتریک ۳۳۶۲۳۵۳۵ خمینی شهر خیابان امام شمالی مقابل مخابرات
محمود فرهنگ پیروزان ضنعت سپاهان ۳۳۶۸۷۸۳۸ دست گرد قداده خیابان بسیج خیابان پاکمن کوچه ورزشگاه ۲۰
مصطفی سالمی نوا ضنعت ۳۳۶۳۲۴۶۷ خمینی شهر خیابان کهندژ ایستگاه آقا سه راه شهید محراب