خبر فوری

لیست اعضا – بازی های رایانه ای

نام و نام خانوادگی عنوان تلفن آدرس
اسحاق انارلویی یونس ۳۳۶۵۷۰۳۱ خیابان کهندژ نبوی منش کوچه طلاب
حسین براتی جوی اباد پویا ۳۳۶۵۱۸۰۴ خمینی شهر خیابان کهندژ جنب شهرداری ناحیه ۳
محمد باقر پیمانی جشنواره ۳۳۶۷۳۴۶۰ خمینی شهر بلوار توحید بین دوشنبه بازار و لادره
بهزاد امیر یوسفی هنر هفتم ۳۳۶۶۳۹۳۶ منظریه خیابان یزدان پناه شرقی بعدااز مجتمع مسکونی صدق
ناصر جزینی نور درچه میدان مرکزی ایتدایی خیابان امام
سید جواد حسینی میلاد خمینی شهر خیابان امام شمالی بعداز جوی گاردر مقابل تاکسی تلفنی علی
رضا شمسی مهاجر خمینی شهر خیابان کهندژ جوی آباد خیابان ولی عصر
ابرهیم صفایی آریا ۳۳۶۵۱۴۷۲ خمینیی شهر جوی اباد خیابان شمس خطیابان شمس ابتدای بلوار
روح الله طلایی سپهر ۳۳۶۳۰۷۴۸ خمینی شهر میدان شهدا جنب مسجدالمهدی
محمد مهدی عمادی ایرانیان ۳۳۶۷۲۷۵۶ خمینی شهر میدان.شهدااول خیابان مدرس
حمید نجفی فجر ۳۶۵۵۴۲۶۰ خمینی شهر خیابان کهندژ ایستگاه پاسارگاد
محمد نجفی محمد ۳۳۵۲۲۹۰۶ خیابان شمس مقابل تاکسی تلفنی